Download mark-up

De Nederlandse pensioenwetgeving is volop in beweging. De Wet toekomst pensioenen is vandaag, 16 december 2020, in consultatievorm gepubliceerd. Het grootste deel van het pensioenakkoord is daarin uitgewerkt.

De Wet toekomst pensioenen wijzigt de Pensioenwet ingrijpend. Daarom heeft het pensioenteam van Van Doorne een mark-up van de Pensioenwet samengesteld. Daarin is de toekomstige pensioenwetgeving zoals die blijkt uit (concept-)wetsvoorstellen verwerkt. In kleur markeerden wij de voorgestelde wetswijzigingen.

Na het invullen van het formulier kunt u de Van Doorne Mark-up Pensioenwet (inclusief Wet toekomst pensioenen) direct downloaden.
Wij hopen dat de mark-up van de Pensioenwet nuttig voor u is.


Hartelijke groet,
Namens het Pensioenteam,
Sijbren Kuiper en Jorn de Bruin
Van Doorne N.V.


 
 

Uw gegevens