Download mark-up

De Nederlandse pensioenwetgeving is volop in beweging. Niet in de laatste plaats vanwege de steeds concreter wordende uitwerking van het pensioenakkoord. Daarom heeft het pensioenteam van Van Doorne ook nu weer een mark-up van de Pensioenwet samengesteld.

In de Van Doorne mark-up Pensioenwet 2020 is toekomstige pensioenwetgeving zoals die blijkt uit (concept-)wetsvoorstellen verwerkt. Door middel van kleuren en cursiveringen is aangegeven met aan welke wet, welk wetsvoorstel en welk concept wetsvoorstel op termijn een wijziging wordt aangebracht.

Zo zijn direct de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de pensioenwetgeving inzichtelijk..

 
 

Uw gegevens