Artikelsgewijze toelichting Wmcz 2018

Tekst en toelichting

De inwerkingtreding van de Wmcz op 1 juli 2020 vereist naast de verplichting een cliëntenraad in te stellen, meer aanpassingsvermogen van zorgaanbieders. Hoe zorgen ziekenhuis en MSB dat een gedeelde cliëntenraad goed functioneert? Moet een trombosedienst een cliëntenraad hebben? Wat betekent de “inspraak” uit artikel 2 Wmcz 2018 in de praktijk voor een zorgaanbieder? Modellen voor reglementen zijn via de brancheverenigingen inmiddels beschikbaar (zie o.a. hier) maar geven natuurlijk niet op alle vragen een antwoord.

Omdat het Team Zorg & Life Sciences van Van Doorne kennisdeling hoog in het vaandel hebben staan, hebben wij besloten voor de praktijk een document op te stellen met een artikelsgewijze toelichting op de Wmcz 2018 op basis van parlementaire stukken. Uitzoeken wat met een artikel precies is bedoeld - en wat niet - wordt zo een stuk eenvoudiger.

We hopen dat dit (e-)boek veel gebruikt zal worden. Suggesties, aanvullingen en typo’s vernemen we uiteraard graag!


Namens het Team Zorg & Life Sciences van Doorne,


Cees Jan de Boer 
Counsel, Advocaat
 
 
Wanneer u toestemming geeft, kunt u deze altijd ook weer intrekken door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons privacy statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.